Úvodní > O nás > Dokumenty

Dokumenty

Osobní údaje

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”).

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Práva spojená se zpracováním Vašich osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem a kdykoliv během jejich zpracování můžete využít níže uvedených práv:

K Vašim výše uvedeným právům využijte níže uvedené formuláře:

Žádost o informaci

Odvolání souhlasu

Žádost o výmaz

Kontaktní údaje Pověřence

Naše společnost (jako správce) je povinna jmenovat dle GDPR Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále též jen „Pověřenec“).

Základním posláním Pověřence je být nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř společnosti a také prostředníkem mezi společností, dozorovým orgánem a veřejností.

Kontaktní údaje na Pověřence jsou:

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete rovněž obracet i na našeho Pověřence.

Naši obchodní partneři

Vaše osobní údaje může ASTORIE předávat také dalším subjektům, které se nachází v roli správce. Jedná se zejména o:

ASTORIE osobní údaje poskytuje a ke zpracování osobních údajů využívá

 ASTORIE Vaše osobní údaje poskytuje zejména:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

Kde nás najdete

Copyright 2021, Všechna práva vyhrazena