Úvodní > O nás > Nejste s něčím spokojeni? > Ptejte se ombudsmana

Ptejte se ombudsmana

Vážený kliente,

jsem tu pro Vás, abych zajistil nezávislé vyřešení Vaší reklamace nebo stížnosti (dále jen „neshoda“) na našeho pojišťovacího poradce, vázaného zástupce, zaměstnance, pojistnou smlouvu, likvidaci pojistné události, námi zprostředkovanou službu, obchod nebo jakýkoli jiný problém spojený s činností naší společnosti ASTORIE a.s.
Můžete mi popsat svoji reklamaci či stížnost e-mailem ombudsman@astorieas.cz, nebo poštou na adresu:

ASTORIE a.s.
Ombudsman
Rembrandtova 439/10
400 01 Ústí nad Labem

Potvrzení o přijetí Vaší reklamace či stížnosti (neshody) obdržíte e-mailem nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení neshody na centrálu společnosti ASTORIE a.s. Prosím o uvedení přímého telefonického kontaktu a e-mailové adresy na Vás.
O výsledku šetření Vás budu informovat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne Vámi dodaných podkladů k neshodě.
Žádná Vaše reklamace nebo stížnost nezůstane nevyřešena.

Reklamační řád k nahlédnutí.

Pravidla pro předcházení a řízení střetu zájmů

Váš ombudsman

Kde nás najdete

Copyright 2020, Všechna práva vyhrazena