Jak si vyložit smysl našeho ERBU?

Erb ASTORIE a.s. znamená výsostné znamení nevšední hodnoty. Je zřetelnou součástí sebevědomí, hrdosti a zdravého patriotismu astoráků. Byl položen základ tradici, která má ambice překonat tuto dobu a stát se svědkem rozkvětu ASTORIE. Tolik úryvek z komentáře heraldika – tvůrce erbu pana Kasíka.

Erb ASTORIE a.s. vyjadřuje náklonnost k určitým hodnotám. Vyjadřuje českomoravskou příslušnost a zdravou míru patriotismu a vlastenectví. Zvýrazňuje hodnoty, na kterých je postaveno podnikání ASTORIE a.s.: solidarita – kvalita – spokojenost.  Motýlek na štítu je jedinečný symbol pro cit, pochopení a jemnost. Klenotem celého erbu je velké písmeno A s korunkou. Jde o počáteční písmeno naší ASTORIE a.s. a korunka má dvojí smysl – naše ASTORIE jako korunovaný, nám drahý klenot a korunka jako symbol ocenění finančních produktů, které nabízíme našim klientům.

Erb ASTORIE a.s.  vyjadřuje předsevzetí, že naše pojetí podnikání není pouze o kvalitě a odbornosti, ale je také o charakteru.

Erb ASTORIE a. s.

Co si představit pod erbovním heslem?

Solidarita: můžeme hovořit o solidaritě na všech úrovních. Solidarita a vzájemná podpora mezi astoráky. Solidarita ASTORIE a.s. se svými obchodními partnery, a především solidarita ASTORIE a.s. se svými klienty. Nechceme s nikým a za nikoho bojovat, chceme seriózní a zdravou míru solidarity a vytvářet tak co nejlepší podmínky našim klientům.

Kvalita: kvalita je pro nás samozřejmostí. Vysoká úroveň odborné kvality je základ pro nadstandardní obchodní vztah s našimi obchodními partnery, kteří oceňují naši odbornost tím, že nám nabízí možnosti vyšší úrovně klientského servisu. Úroveň, která nemá na pojistném trhu obdobu.  Vysoká úroveň kvality a komplexnost znamenají zdravou míru sebevědomí, spolehlivé vztahy s našimi obchodními partnery, a především přidanou hodnotu pro naše klienty.

Spokojenost: naplněním atributů solidarity a kvality se dostaví spokojenost. Jde nám především o spokojeného klienta, usilujeme však i o spolehlivé a spokojené obchodní partnery. Potom můžeme a chceme být spokojeni také my. Spokojenost na všechny strany, to je cíl našeho podnikání.