Úvodní > Pojištění > Pojištění majetku občanů

Pojištění majetku občanů

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti ochrání vybavení Vašeho bytu a věci osobní potřeby proti všem důležitým rizikům – veškerým živelním událostem, odcizení i vandalismu. Můžete se pojistit i proti speciálním rizikům, jako je dočasné přepětí v síti nebo rozbití skla. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti – pro případ, že chvilkovou neopatrností vytopíte sousedy či Váš pes způsobí škodu.

Hlavní výhody pojištění domácnosti:

Pojištění rodinného domu

Pojištění rodinného domu poskytuje pojistnou ochranu před živelními pojistnými událostmi (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), nárazem dopravního prostředku, odcizením, vandalismem, aerodynamickým třeskem. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti, která je s vlastnictvím domu neodmyslitelně spojena.

Hlavní výhody pojištění rodinného domu:

 

ASTORIE a. s. doporučuje

 

Pojištění rodinného domu a domácnosti – OPTIMUM

Optimum umožňuje současně pojistit rodinný dům a vybavení domácnosti za zvýhodněných podmínek. Váš dům i jeho vybavení a věci osobní potřeby jsou tímto komplexním pojištěním chráněny proti všem důležitým rizikům – veškerým živelním událostem, odcizení i vandalismu. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti.

Hlavní výhody pojištění OPTIMUM:

Pojištění bytového domu

Pojištění bytového domu poskytuje pojistnou ochranu před živelními pojistnými událostmi (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), nárazem dopravního prostředku, odcizením, vandalismem, aerodynamickým třeskem. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti, které je s vlastnictvím domu neodmyslitelně spojeno.

Hlavní výhody pojištění bytového domu:

Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti

Pojištění rekreačního objektu chrání Vaši chatu či chalupu a její vybavení před živelními pojistnými událostmi (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), nárazem dopravního prostředku, odcizením, vandalismem, aerodynamickým třeskem. Pojištěny budete mít i elektromotory proti škodám způsobeným zkratem a přepětím. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti, která je s vlastnictvím nemovitostí neodmyslitelně spojena.

Hlavní výhody pojištění rekreační budovy a domácnosti:

Pojištění bytové a nebytové jednotky

Pojištění bytové a nebytové jednotky poskytuje pojistnou ochranu před živelními pojistnými událostmi (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), nárazem dopravního prostředku, odcizením, vandalismem, aerodynamickým třeskem nebo poškozením elektromotorů. Je určeno pro majitele bytů a hlavně pro ty, kteří financují koupi bytu prostřednictvím hypotéky.

Hlavní výhody pojištění bytové a nebytové jednotky:

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli kryje případnou škodu, kterou klient způsobí svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění svých pracovních úkolů. Pojišťovna za Vás uhradí škodu, za kterou odpovídáte v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění podle zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu (např. regresní úhrada podle zákona č. 82/1998 Sb.).

Pojištění právní ochrany

Myslíte si, že není možné domoci se svých práv? Obáváte se nákladů, které jsou spojeny s prosazováním Vašich právních nároků? Pojištění právní ochrany slouží právě k tomu, aby Vám pomohlo domoci se Vašich práv, a to bez rizika finančních ztrát. Z pojištění právní ochrany Kooperativa zaplatí honorář Vašeho právního zástupce nebo uhradí náklady na soudní řízení.

Hlavní výhody pojištění právní ochrany

  • stavebnicový princip – můžete si zvolit variantu pojištění přesně podle svých potřeb a zároveň tyto varianty kombinovat za výhodnější pojistné
  • svobodná volba právního zástupce – k hájení svých práv si můžete zvolit právního zástupce, kterému důvěřujete
  • nulová spoluúčast – na pojistném plnění se nepodílíte žádnou spoluúčastí
  • široká územní platnost – v oblasti náhrady škody a trestního a přestupkového práva jste chráněni nejen v České republice, ale i v celé Evropě a státech Středomoří

Zdroj: www.koop.cz

 

Ostatní partneři:

           

Kde nás najdete

Copyright 2021, Všechna práva vyhrazena