Úvodní > Pojištění > Životní pojištění

Životní pojištění

Na trhu existuje velká nabídka životních pojištění, které se liší různou pojistnou ochranou a mírou flexibility, tj schopností vyhovět individuálním požadavkům klienta. Životní pojištění se obvykle dělí na ta bez rezervotvorné složky (např. rizikové) a na ta s rezervotvornou složkou (kapitálové, investiční atd.). Smyslem pojištění však není vytvářet rezervy, ale finančně zajistit klienta proti následkům zhoršení zdravotního stavu z důvodu úrazu nebo nemoci, případně zajistit jeho rodinu a závazky v případě úmrtí pojištěnce.

Pojištění má také význam v případě žádosti o hypotéku. Může dopomoci ke schválení úvěru nebo k získání nižší úrokové sazby a ulehčí splácení v případě nečekané životní události.

Životní pojištění bez rezervotvorné složky

Cílem tohoto pojištění je pouze finančně zabezpečit klienta i osoby blízké v případě zhoršení jeho zdravotního stavu nebo jeho smrti. Tento druh pojištění je vhodný pro živitele rodiny. Součástí této pojistky není žádná rezervotvorná složka. Klient, popřípadě osoba blízká, získá peníze jen tehdy, pokud se uskuteční pojistná událost. Na toto pojištění se nevztahují žádné daňové úlevy a ani na něj nemůže přispívat zaměstnavatel. Patří sem rizikové životní pojištění, úvěrové životní pojištění nebo úrazové pojištění.

Životní pojištění s rezervotvornou složkou

Na rozdíl od předchozího druhu pojištění neslouží platba pojistného pouze na krytí poplatků za sjednaná rizika, ale i k vytváření finanční rezervy. Klient obvykle získá peníze i v případě, že se žádná pojistná událost neuskuteční, a on se „dožije“ konce smlouvy. Tyto kombinované produkty jsou zpravidla velmi netransparentní a mají velmi nízké výnosy, v reálné hodnotě mnohdy i záporné. Jejich výhoda však je v tom, že je lze za jistých podmínek odečíst z daní. Po několika letech placení pojištění lze vybrat část naspořených finančních prostředků v podobě tzv. odkupného, avšak pouze v případě udělení souhlasu pojišťovnou.

Životní pojištění a daně

Životní pojištění je podporováno státem, který umožňuje daňové úlevy, které se týkají zaplaceného pojistného při splnění podmínek stanovených zákonem. Zákon o daních z příjmů umožňuje odepisovat ze základu daně z příjmů příspěvek na životní pojištění, když maximální odečitatelná částka činí 12.000 Kč ročně. Při uzavření více pojistných smluv platí stále částka dvanáct tisíc. Při odpočtu 12.000 Kč činí roční úspora 1.800 Kč. Od ledna 2017 platí větší daňové výhody. Pokud mají lidé správně nastavenou smlouvu, budou si moci snížit daňový základ až o 24 tisíc korun. Smlouva musí být sjednána na minimálně 5 let a minimálně do 60 let věku. Obsahuje-li pojištění pevnou částku pro případ dožití, musí být její minimální výše 40.000 Kč pro smlouvy na 5 – 15 let a 70.000 kč pro smlouvy nad 15 let. Dále musí být pojištěná osoba plátcem pojištění a plátcem daně z příjmu. Pozor, pokud dojde k předčasnému ukončení smlouvy před 60 rokem věku, je nutné všechny uplatněné úlevy zpětně dodanit a vrátit tak státu.

ASTORIE a.s. doporučuje:

FLEXI životní pojištění

Nejznámější životní pojištění v ČR, které už jistí rodinné štěstí tisíců klientů a zhodnocuje jejich úspory. Objevte i vy, proč je tolik vyhledávané.

S FLEXI získáte:

Užitečný tip:

Rozsah pojištění a výši pojistných částek si můžete nastavit podle vašich aktuálních potřeb a měnit kdykoli v průběhu pojištění.

FLEXI životní pojištění – JUNIOR

Komplexní pojištění vašeho dítěte pro případ neočekávaných událostí v životě. Kombinuje pojistnou ochranu se zhodnocením finančních prostředků. Pojistku si můžete nastavit přesně podle potřeb vašich i vašeho dítěte.

Proč si zvolit FLEXI JUNIOR

Životní pojištění FLEXI RISK

Rizikové životní pojištění pro aktivní lidi, kteří chtějí mít svůj život pod kontrolou.

Proč si zvolit FLEXI RISK

Bonusy a slevy

Pojistné podmínky

Životní pojištění FLEXI

Všeobecné pojistné podmínky
Speciální pojistné podmínky
Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu
Oceňovací tabulka max. plnění denního odškodného

Životní pojištění FLEXI JUNIOR

Všeobecné pojistné podmínky
Speciální pojistné podmínky
Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu
Oceňovací tabulka max. plnění denního odškodného

Životní pojištění FLEXI RISK

Pojistné podmínky produktu FLEXI RISK RISK3
Oceňovací tabulka plnění za léčení úrazu
Oceňovací tabulky plnění za trvalé následky úrazu

Hlášení pojistné události

K nahlášení pojistné události využijte online hlášení na adrese: https://pojistna-udalost.flexi.cz/

Aktuální formuláře ve formátu PDF jsou ke stažení na adrese: https://www.flexi.cz/cs/pece-a-podpora/formulare-ke-stazeni

Ostatní partneři:

  

Kde nás najdete

Copyright 2021, Všechna práva vyhrazena